สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
 
หางาน   สมัครงาน   งาน ฝากประวัติ งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหา :

นครปฐม


หางานนครปฐม

สมัครงานนครปฐม


งานนครปฐม


ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารจัดการระบบงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ - บริหารโครงสร้างองค์กร วางแผนความก้าวหน้าของพนักงานได้ - ดูแลระบบการสรรหาบุคลากร คิดค้นช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสรรหาบุคลากรได้รวดเร็ว - ออกแบบแผนการฝึกอบรมประจำปีและจัดทำงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน - ดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรมพนักงานได้ทั้งระบบ - สามารรถจัดทำระบบ Competency ได้ - ดำเนินการเรื่องเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน รวมถึงตักเตือนพนักงานได้ - บริหารจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน - บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรม CSR ต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย )
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 21 เม.ย. 2557
        

พนักงานขาย-ไทวัสดุ ศาลายา สระบุรี มหาชัย
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ โดยสามารถบรรลุยอดขาย และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการแก่ลูกค้า สอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 3. จัดเรียงสินค้า, ความสะอาด ป้ายราคา และป้าย Signage 4. สั่งซื้อสินค้าขายดีเข้ามาจำหน่าย และนำเสนอรายการสินค้า ที่ขายไม่ได้ให้กับหัวหน้า 6. บำรุงรักษา ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการบริการลูกค้า 7. ควบคุมความสูญเสียของสินค้าในแผนก 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

พนักงานธุรการ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงานบุคคล
งานด้านสรรหาบุคคลากร
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

ผู้ช่วยผู้จัดการขายเครดิตต่างจังหวัด
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

เจ้าหน้าที่บัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
ดูแลงานด้านการตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง
สรรหา-ว่างจ้าง พนักงานทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ให้ทันกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ฝึกอบรม/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง, เงินเดือน)
สรรหา-ว่าจ้าง ฝึกอบรม
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

วิศกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

วิศวกรฝ่ายผลิต
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

หัวหน้าฝึกหัดฝ่ายผลิต
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงาน KEY ACCOUNT
ดูแลประสานงานขาย
อัตรา 3
เงินเดือน 25,000-35,000
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงานวิจัยและพัฒนา
ทำวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร
อัตรา 4
เงินเดือน 17,0000
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

ธุรการจัดส่งและคลังสินค้า
จัดทำเอกสารส่งสินค้า ดูแลการส่งสินค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

ช่างปรับประกอบ / ผู้ช่วยช่าง
ไม่ระบุ
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

ช่างเชื่อม/ช่างปรับประกอบ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงานสโตร์ (ชาย)
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด
เสนอขายสินค้าบริโภค
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 20,000 - 30,000
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

พนักงานยกของ
จัดแยกสินค้า ยกสินค้า บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินค้าหน้าร้าน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 มี.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
ควบคุมทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบต่าง ๆ ในโรงงาน คุมงานในโรงงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไฮเทคไทยคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 ม.ค. 2554
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
ควบคุมและทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบต่าง ๆ ควบคุมการทำงานในโรงงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไฮเทคไทยคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 ม.ค. 2554
        

ช่างไฟฟ้า
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านไฟฟ้าภายในโรงงาน ดูแลเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้น
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไฮเทคไทยคอนกรีต จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 ม.ค. 2554
        

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)
• ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน • ต้อนรับบุคคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัท • จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมรวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ (จ.นครปฐม)
• วางแผนและควบคุมการบรรจุเบียร์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายในแผนการผลิต • ควบคุมขั้นตอนการบรรจุเบียร์ เพื่อให้เบียร์ที่ผลิตได้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ • ประสานงานกับ Warehouse เพื่อวางแผนการบรรจุให้สอดคล้องกับพื้นที่จัดเก็บ • ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผน Daily Preventive Maintenance • ร่วมวางแผนกับฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง ในการทำ Preventive Maintenance เพื่อป้องกัน Breakdown และ Loss ของเครื่องจักร • ร่วมวางแผนกับแผนกจัดซื้อในการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ในการขออนุญาตผลิตและซื้อเบียร์ให้ตรงตามแผนการผลิต • จัดทำรายงานการผลิตและต้นทุนประจำเดือน ตลอดจนดูแลเรื่องการขออนุญาติผลิตและยอดภาษีประจำวันจากมิเตอร์หัวจ่าย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

นักบัญชี (หญิง)
1. ปฏิบัติงานด้านเงินมัดจำภาษีน้ำเบียร์, การขอคืนภาษีสรรพสามิต 2. ปฏิบัติงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ปฏิบัติงานระบบต้นทุนการผลิตเบียร์ 4. ปฏิบัติงานค่าตรวจค่าใช้จ่าย Non Stock 5. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

ช่างอิเล็คทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ (พุทธมณฑลสาย 5)
ซ่อมเครื่องชั่งทั้งในและนอกสถานที่
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

Programmer
เขียนโปรแกรมด้วย Delphi เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งและอื่นๆ
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000 - 20,000
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
1.รับผิดชอบในการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก 2.ประสานงานในการให้ข้อมูลต่าง ๆ 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

Sale Engineer
ติดต่อขายสินค้าประเภทต่างๆ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

พนักงานบัญชี (การเงิน)
จัดทำบัญชี ทำเช็ค รับวางบิล และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

ช่างไฟฟ้า
ติดตั้ง ซ่อมเครื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ PLC ,ตู้คอนโทรล
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 - 15,000
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

Sale Support สำนักงานใหญ่
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. ทำใบเสนอราคา 3. ปิดใบสั่งขาย 4. ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express+Winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ IT
ดูแลงาน 2 ส่วนคือ 1. เครื่อง Com และระบบ lan 2. ทำโบรชัวร์, แคตตาล็อค ฯลฯ support ฝ่ายการตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
บริการลูกค้าหลังการขาย,ติดต่อประสานงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

Sale งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
นำเสนอขายสินค้าและบริการ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด,เครื่องชั่งต่าง ๆ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ธุรการสอบเทียบ
งานด้านธุรการ เอกสารทั่วไป
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ดูแลยานพาหนะ
1. ดูแลยานพาหนะ 2. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

Sale Project
- นำเสนอสินค้าและระบบที่เกี่ยวกับการชั่งให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม - ลักษณะสินค้า คือ เครื่อง Multihead, เครื่องบรรจุ (Packing), Weight Checker, Metal Detector, Software ตามความต้องการ ของลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-25,000
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
1.แสวงหาข้อมูลทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ทำรายงานและวิเคราะห์เบื้องต้น 3.จัดการส่งเสริมการขาย 4.วิจัยการตลาดโดยออกพบลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อประเมินความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 31 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
1.ควบคุม ดูเเลเอกสารเละข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ทั้งระบบ 2.จัดทำการเปลี่ยนเเปลงเเก้ไขเอกสารในระบบบริหารคุณภาพทั้งหมด 3.บันทึกเเละปรับปรุง Master List รวมถึงเอกสารอื่นๆ 4.บันทึกการรับ-จ่าย เอกสาร เเละการทำลายเอกสารที่ถูกยกเลิกในระบบ 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 6.ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เเละ 5ส. 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน
-กำหนดนโยบายเเละวางเเผนงานด้านบัญชีเเละการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีเเละการเงิน ให้สอดคล้องกับเเนวทางการดำเนินงานของบริษัท -ควบคุมการจัดทำบัญชี เเละตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในเเต่ละงวดให้ถูกต้องเเละเป็น ไปตามเเนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ -ควบคุมเเละตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน เเละรายงานทางบัญชีต่างๆ -ควบคุมเเละตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เเละรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน -ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท เเละตรวจสอบดูเเลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง เเละเป็นไปตามเเผนงบประมาณที่วางไว้ -ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

พนักงานธุรการฝ่ายขาย
รับ Order จากลูกค้าได้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เเละงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดูแลงานด้านจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ภายในบริษัทฯ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป
จัดทำบัญชีโรงงาน งานด้านการเงิน งานด้านการตรวจสอบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายผลิต เช่น เบิก-อุปกรณ์,เบิกเม็ด,ส่งมอบสินค้าเเก้ไขงานกรณีมีปัญหา ช่วยฝ่ายวางเเผนทำเเผน PET , PC , ABS
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต รายงานต้นทุนประจำสัปดาห์
อัตรา 3
เงินเดือน 9,000 - 12,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าบ่อเลี้ยงปลา
ควบคุม ดูแล ประสานงาน อนุบาลปลาน้ำจื้ดให้ตามมาตราฐานที่บริษัทฯ กำหนด
อัตรา 5
เงินเดือน 12,000-15,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)
ควบคุมหม้อไอน้ำ ระบบทำความเย็น งานระบบท่อ งานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภายในโรงงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนงานโครงการของทางบริษัท ฯ กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 - 12,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

พนักงานขาย
เชียร์สินค้า แนะนำสินค้าให้ลูกค้าชิม ส่งเสริมโปรโมชั่นสินค้า ต่าง ๆของทางบริษัท ฯ
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่สัตวบาล
ดูแลจัดการเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ดไข่ ไก่ไข่ ทำวัคซีน เก็บข้อมูลสถิติการเลี้ยง ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
อัตรา 10
เงินเดือน 9,500-11,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม ดูแล ประสานงานภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-21,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

HR OFFICER
ฝึกอบรม เงินเดือน (Payroll) ผลตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 - 12,000
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

พนักงานธุรการประจำ โรงงานมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ด่วนมาก
1. จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานในหน่วยงาน 2. บริการให้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ 3. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

วิศวกรไฟฟ้า
-รับผิดชอบงานด้านการอ่านแบบ ,ออกแบบเครื่องจักร -ทำและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้ใช้งานได้ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

พนักงานขายประจำสาขาดอนหวาย
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยากับลูกค้า - สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ควบคุม ดูแลการให้เครดิตกับลูกค้า เร่งรัดหนี้สิน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดรับชำระหนี้ เป็นต้น
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

เภสัชกรประจำสาขานครชัยศรี
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

Product Planning -ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5
วางแผน,วิเคราะห์,วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามสภาวะตลาด วางแผน และควบคุมOrder ผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดได้ ,สามารถประสานงานกับหน่วยงานภานใน - ภายนอกได้เป็นอย่างดี สามารถสรุป และนำเสนอผลงานได้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)
รับผิดชอบการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุน ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสสามพราน
ไม่ระบุ
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครชัยศรี
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

กุ๊ก (ร้านอาหารญี่ปุ่น) นครปฐม
-ทำอาหารญี่ปุ่น -มีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่น
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

พนักงานเสริฟ์ร้านอาหารญี่ปุ่น (นครปฐม)
พนักงานเสริฟ์ร้านอาหารญี่ปุ่น
อัตรา 15
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

พนักงานรับ ORDER (ร้านอาหารญี่ปุ่น) นครปฐม
พนักงานรับ ORDER อาหารญี่ปุ่น ตามที่ลูกค้าสั่ง
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

แม่บ้าน ประจำร้านอาหารญี่ปุ่น (นครปฐม)
-ทำความสะอาดภายในร้านอาหารญี่ปุ่น เช็ดกระจก -ดูแลความสะอาดภายในร้านให้สะอาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

พนักงานล้างจาน (ร้านอาหารญี่ปุ่น นครปฐม)
ล้างจานภายในร้านอาหารญี่ปุ่น
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

ผู้จัดการ (ร้านอาหารญี่ปุ่น) นครปฐม
-ดูแลและแก้ปัญหาภายในร้าน ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน ควบคุมการสั่งวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการนำมาประกอบอาหารภายในร้านและสอนงานพนักงานให้บริการลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและกลับมาใช้บริการอีก -จัดตารางการทำงานของพนักงาน -ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับร้าน
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 2 เม.ย. 2553
        

ช่างเทคนิคไฟฟ้า
บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน (ตู้นึ่งซาลาเปา,ไมโครเวฟ ฯลฯ) ,คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็นภายในร้าน 7-eleven
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

ช่างเทคนิค ประจำศูนย์จ.นครปฐม ด่วน!
บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน (ตู้นึ่งซาลาเปา,ไมโครเวฟ ฯลฯ) ,คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็นภายในร้าน 7-eleven
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

ช่างติดตั้ง
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

ช่างเชื่อม
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

ช่างไฟฟ้า
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

วิศวกรไฟฟ้า
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

ช่างฝึกหัด
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

หัวหน้าช่าง
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.เจ.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 2553
        

พ่อครัว อาหารไทย
ทำอาหารไทยตามเมนูที่กำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

ผู้จัดการครัว
ดูแลลำดับการผลิตอาหารของห้องครัว ให้อาหารออกถูกต้อง ตามเลขที่โต็ะ และ ลำดับการสั่งอาหาร ให้ออกในเวลาที่กำหนด ต่อเนื่อง และไม่ผิด ไม่ให้ลูกค้าหน้าร้านรออาหารนาน และเช็คความถูกต้องของหน้าตาอาหารตลอดจนส่วนประกอบของอาหารว่าเป็นไปตามเมนู
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

บริกร
เสิร์ฟอาหาร บริการลูกค้า แนะนำอาหาร
อัตรา 2
เงินเดือน 7,500
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

ช่างซ่อมบำรุงประจำส่วนผลิต
ไม่ระบุ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

พนักงานการเงิน
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

หัวหน้าแผนกปิดฝา-ฆ่าเชื้อ
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Production)
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

เสมียนธุรการ
ติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำใบสั่งซื้อ คียร์ข้อมูล หาข้อมูลทางinternet
อัตรา 2
เงินเดือน 8,500
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

บาร์เทนดี้
ชงเครื่องดื่ม ช่วยบริการลูกค้า สามารถเลิกดึกตามเวลาที่ร้านปิดได้
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

บาร์เทนเดอร์
ชงเครื่องดื่ม ช่วยบริการลูกค้า สามารถเลิกดึกตามเวลาที่ร้านปิดได้
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

หัวหน้าบริกร
ต้อนรับลูกค้าร้านอาหารไทย-ยุโรป ควบคุมดูแลลูกน้องบริกรคนอื่นในร้าน เชียร์อาหารและช่วยดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำstockวัตถุดิบ และ สั่งซื้อวัตถุดิบอาหารในแต่ละวัน มีโบนัสขึ้นอยู่กับยอดขาย
อัตรา 1
เงินเดือน 8,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

ผู้ช่วยพ่อครัว/ แม่ครัว
เป็นผู้ช่วยพ่อครัวอาหารไทยและ เตรียมเครื่องเขียง และ ซอสต่างๆ เช็ครูปลักษณ์ของอาหารก่อนเสริ์ฟ
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด แฟชั่น แอนด์ เอ๊าท์เลท
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

พนักงานแพ็กเก็จจิ้ง
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทรูเฟรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 3 มี.ค. 2553
        

พนักงานขับรถ
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทรูเฟรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 3 มี.ค. 2553
        

Sales (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ไม่ระบุ
อัตรา 7
เงินเดือน 12,000
บริษัท ทรูเฟรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 3 มี.ค. 2553
        

วิศวกรด้านก่อสร้าง
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 26 ก.พ. 2553
        

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแลรับ-จ่ายสินค้า,จัดสินค้าตามใบ Order,ดูแลสต็อกสินค้าในคลัง
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ วอช เอทเซ็ททรา จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 26 ก.พ. 2553
        

หัวหน้าฝ่ายผลิต
วางแผน ควบคุม ดูแลงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 ก.พ. 2553
        

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
วางแผน ควบคุม ดูแลสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 24 ก.พ. 2553
        

เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , เคสs4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง ,สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-187-1362 แฟกส์ 02-187-1360 อีเมลล์ webmaster@clickjob.co.th
© Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน  

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน