สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
 
หางาน   สมัครงาน   งาน ฝากประวัติ งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหา :

งานก่อสร้างเชียงใหม่


หางานงานก่อสร้างเชียงใหม่

สมัครงานงานก่อสร้างเชียงใหม่


งานงานก่อสร้างเชียงใหม่


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ 4.จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม 5.ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงาน และการรับมอบงานร่วมกับหน่วยงานเจ้างของพื้นที่ 6.รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางานในแผนกและการติดตามงานค้าง 7.จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร
อัตรา 2
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
Lactasoy Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี
วันที่ 19 เม.ย. 2557
        

Display ประจำฝ่ายศิลป์
ควบคุมการตกแต่งและต่อเติมในสาขาต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 เม.ย. 2557
        

Civil Engineer ( วิศวกรโยธา )
- วางแผน บริหาร ควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำแผนงานโครงการ ประมาณราคางานก่อสร้าง - จดทำรายงานต่างๆของโครงการ
อัตรา Many Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

หัวหน้าแผนกสรรหาและแรงงานสัมพันธ์
- ดูแลดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ ,ระยะเวลาให้ได้บุคลากรตามเวลาที่กำหนด -ร่วมกับผู้บริหารในการวางแผนอัตรากำลังขององค์กร และติดตามแผนการสรรหาตามแผนอัตรากำลัง - ร่วมปรับปรุง แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ตามตำแหน่งงานกับผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับปฎิบัติการถึงระดับหัวหน้างาน - ตรวจสอลขั้นตอนการสัมภาษณ์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม -วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา และลงมือปฎิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานและภาคสนาม -ดำเนินการโอนย้าย ปรับตำแหน่ง และบันทึกข้อมูล อัตรากำลังขององค์กร ตามระเบียบ - สัมภาษณ์พนักงานก่อนออกจากงานและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอผู้บริหารพิจารณา - เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ - สรุปอัตรากำลังคน - ดูแลระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง - เสริมสร้างขวัญกำลังใจและระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน - ร่วมสอบสวนการกระทำผิดและการพิจารณาโทษทางวินัย - นำเสนอแผนกิจกรรมพนักงานเสนอผู้บริหารพิจารณาและดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ - เป็นผู้ให้คำแนะนำและสอนงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

Project Manager
บริหารงานโครงการ หรือ project ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม และดูแลงานออกแบบ เขียนแบบ และ/หรือ งานก่อสร้าง
อัตรา 1
เงินเดือน 25000-35000
บริษัท ฤทธานุกูล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 เม.ย. 2557
        

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ บ.ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ (โรงงานพระประแดง)(ด่วนที่สุด!!!)
- สแตนบายที่ออฟฟิตพระประแดง จะมีการไปดูงานที่ สำนักงานใหญ่ แถวสาทร ไป – กลับไม่ค้างคืน - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันทำงาน - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.50 - 17.15 น. สวัสดิการ - เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน - เครื่องแบบพนักงาน จำนวน 2 ตัว - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 100 บาทต่อเที่ยว (กรณีที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้พนักงานต้องมาปฏิบัติงานก่อนเวลา 06.00 น. หรือเลิกจากการทำงานเวลา 22.00 น. พนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางในอัตราเที่ยวละ 100 บาท) - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก ตามจริงแต่ต่างจังหวัดไม่เกิน 500 บ/คืน กทม.,ปริมณฑลไม่เกิน 600 บ/คืน (กรณีที่ ทางบริษัทฯ มอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างจังหวัด และต้องพักค้างคืน โดยที่ทางบริษัทฯ มิได้จัดสถานที่พักให้กับพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พัก ตามจริงแต่ต่างจังหวัดไม่เกิน 500 บ/คืน กทม.,ปริมณฑลฯ ไม่เกิน 600 บ/คืน - เงินเบี้ยเลี้ยง วันละ 110 บาท (กรณีที่พนักงานต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด (ยกเว้นพื้นที่ปริมณฑล) พนักงานจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง วันละ 110 บาท
อัตรา 2
เงินเดือน 9,500 + เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน+สวัสดิการอื่นๆ
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 เม.ย. 2557
        

เลขานุการ ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัททิตาราม (ซ.รัชดา 56) ด่วนค่ะ
- รับผิดชอบตรวจสอบงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร - ดูแลจัดทำงานตามคำสั่งของผู้บริหาร - จัดทำประกาศ, คำสั่ง, Memo, แนวปฏิบัติ - จัดทำรายงานกำลังคน, รายงาน% Absent , รายงาน% Turnover - จัดทำ Organization ของบริษัทฯ - สรุปKPI Staff ประจำเดือน - Update รายงานกำลังคน, การโยกย้าย-เข้า-ออก ของ Staff ผู้ดูแลแต่ละโรงงาน - จัดทำสัญญาจ้างบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 เม.ย. 2557
        

Graphic Supervisor Setting (ติดตั้งงานสติ๊กเกอร์บูธ)
งานควบคุมการติดตั้งชิ้นงานกราฟฟิกนิทรรศการ สิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 เม.ย. 2557
        

วิศวกร QS ประจำ ระยอง ,กทม (ด่วน)
ตรวจสอบการเบิกงวดงานผู้รับเหมา จัดทำตารางควบคุมวัสดุของหน่วยงาน ประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา 2-5 ปี ขึ้นไป
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

ธุรการกลาง (ด่วน)
เปิดSPRสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานบริษัท ติดต่อประสานงาน ทำเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ Support งานธุรการสนาม ดำเนินการขอติดตั้งน้ำ -ไฟ ที่พักคนงาน (Site Prep.)
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

สถาปนิก
ออกแบบและเขียนแบบ Shop drawing งานสถาปัตย์ ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนงานสถาปัตย์ ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาช่วง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

วิศวกรสนาม /วิศวกร QC
วางแผน จัดสรรทีมงาน ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างให้ตรงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 4
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

วิศวกรโครงการ
บริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้ตรงกับแผนงานก่อสร้าง
อัตรา 5
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

พนักงานเขียนแบบ
เขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานก่อสร้าง เคลียร์แบบ ถอดแบบ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

จป.วิชาชีพ อาวุโส
ควบคุม จัดแผนงาน และดำเนินงาน ความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง ทุกหน่วยงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

ธุรการสนาม (SITE ADMIN)
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ทำเอกสารงานธุรการและที่งานเกี่ยวข้อง จัดการงานด้านสาธารณูปโภคไซด์งานต่างๆ
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

โฟร์แมน
- ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของการก่อสร้าง - ติดตามงานจาก subcontract - เคลีย์แบบได้ ตรวจเช็คงาน, ความสมบูรณ์ของงานประจำวัน
อัตรา 10
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างร้าน 7-Eleven
ควบคุมงานก่อสร้างร้านสาขา
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 9 ก.ย. 2553
        

วิศวกรประมาณราคา
- คิดแบบ ประมาณราคาเพื่อการเสนอราคา - ควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งานเพื่อแก้ไขปัญหา - ทำแบบ As Build - เซ็นต์ควบคุมงาน
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง
วันที่ 7 ม.ค. 2554
        

วิศวกรประมาณราคา - Cost Engineer
-วัดปริมาณและจัดทำ BOQ สหรับการยื่นประมูลการก่อสร้าง - ถอดปริมาณงาน การก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ - จัดเตรียมเอกสารของการเบิกงวดงานตามสัญญา - จัดทำและเตรียมเอกสารการควบคุมค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายจากการทำงานของผู้รับเหมา - รับรายละเอียดราคาผู้จำหน่ายและผู้รับเหมาย่อย เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและกำหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้จำหน่ายก่อนการสั่งซื้อ - ระบุและเน้นถึงข้อมูลที่ขาดตกลกพร่องและข้อขัดแย้งกันของแบบก่อสร้างหรือเอกสารสัญญา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

ฟร์แมน- งานโครงสร้าง ด่วนมาก
- ควบคุมดูแลหัวหน้าคนงานและคนงานให้ติดตั้ง, ก่อสร้างงานระบบตรงกับแบบ, ได้คุณภาพ - ตรวจสอบ รับของ และรับรองวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมายังโครงการนั้นถูกต้องครบถ้วน - ดำเนินการตรวจสอบงานเพื่อที่จะรับรองคุณภาพของงาน - ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำการทำงานของผู้รับเหมาย่อย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

After Sales Service ( งานก่อสร้างคอนโดฯ ) ด่วน
-ประสานงานรับข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือแก้ไขงานจากนิติบุคคลและลูกค้า -ดูแลและตรวจสอบรายการแก้ไขงาน, -สามารถวิเคราะห์ปัญหาและรู้วิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขงาน -ประสานงานกับหน่วยซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการซ่อมเพื่อใหดำเนินการแก้ไขงานที่ได้รับแจ้งซ่อม -งานเอกสารการแจ้งซ่อม-แก้ไขงาน ต่าง ๆ -งานติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข -และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Senior Site Engineer M&E (วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ)
- วางแผนงานติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ - ตรวจสอบการติดตั้งตามกระบวนการ - ตรวจสอบ รับของ วัตสดุอุปกรณ์ที่ส่งมายังโครงการ - ตรวจสอบแบบงานระบบกับแบบโครสร้าง, แบบสถาปัตย์และอื่น ๆ - บันทึกรายงานประจำวัน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

ผู้ช่วยงานสโตร์ ( งานก่อสร้างอาคารสูง ) ด่วนมาก
- ช่วยประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ - ช่วยดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้า - ช่วยประสานงานกันหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

พนักงานขับรถกระบะ ( ไซด์งานก่อสร้าง )
ขับรถส่งของ ภายใน-ภายนอก ไซด์งานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ-งานโครงสร้างสถาปัตย์ ( ด่วนมาก )
เขียนแบบงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ( คอนโด / บ้านจัดสรร )
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( งานก่อสร้าง ) ด่วน
- ความคุม, ดูแล ระบบ รปภ. ไซด์งานก่อสร้าง - ควบคุมและตรวจสอบ รายงานของ เข้า-ออก รวมถึง รถ เข้า-ออก ของทุกไซด์งาน - ดูแลกำกับตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับกล้อง CCTV หาข้อบกพร่อง (ถ้ามี) - ดูแลระบบทรัพย์สินของบริษัทมิให้เกิดความเสียหาย - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Project Manager
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Project Engineer
ไม่ระบุ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Office Engineer ( วิศวกรประจำสำนักงาน )
- จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - จัดทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงานเพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนเจ้าของงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานความคืบหน้า ประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือน - ควบคุมการเบิกจ่ายของผู้รับเหมาย่อย - ควบคุมงานก่อสร้าง - ควบคุมงานเอกสาร ISo 9001:2008 - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

พนักงานธุรการสนาม ( ไซด์งานก่อสร้าง )
-รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับโครงการดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุง -ประสานงานร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด -ดูแลด้านเอกสารทุกอย่างให้โครงการ -เก็บรายละเอียดของ -ทำค่าแรงคนงาน -ทำงานใน site งานก่อสร้าง
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Accounting Officer - ไซด์งานก่อสร้าง
จัดทำ Petty cash, รับ ส/ค ตั้งหนี้,คำนวณค่าแรงรายวัน, ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง, Stock card, รวบรวม, จัดเก็บเอกสาร
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

Store keeper ( ไซด์งานก่อนสร้าง )
- จัดทำรายการเบิก-จ่ายของใน store - การขออนุมัติ การขอซื้อวัสดุ เครื่องมือในการก่อสร้าง - ดูแลจัดการเก็บสต๊อกของใช้สิ้นเปลือง - แจ้งซ่อมวัสดุเสียหาย และจัดหาวัสดุทดเทน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ไซด์งานก่อนสร้าง)
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของ Site งานก่อสร้าง-- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ - ดูแล camp รปภ. และทรัพย์สินของบริษัทฯ - มีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างมาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง และสำนักงาน - ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

พนักงานดูแลเครื่องจักร ( งานก่อสร้างอาคารสูง )
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร เครื่องใช้ เครื่องมือ - ดำเนินการซ่อมแซม ประสานงานส่งซ่อม พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้งาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

R&D Manager (Research & Develpment Manager)
บริหารงานด้านการพัฒนาและศึกษางานด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง บ้านและอาคารสูง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

R&D Executive
งานทางด้านศึกษาและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการก่อสร้าง บ้านหรืออาคารสูง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( งานก่อสร้าง )
- วางแผนการทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ - บริหารทีมงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ประสานงานกับผู้จัดการโครงการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดหา Supplier หรือตัวแทนจำหน่าย ที่มีคุณภาพโดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก - วางแผน, มอบหมาย, ติดตาม, และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม ให้มีประสิทธิภาพ - ให้ความร่วมมืออื่นๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมหรือการส่งเสริมการพัฒนาเรียนรู้บุคลากรและการเจริญเติมโตของบริษัทฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

พนักงานประสานงานการตลาดและเลขานุการ(ด้านก่อสร้าง)
เลขานุการประจำฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กำหนดแผนงานขาย ติดต่อประสานงานและวางแผนงานการขาย รับแบบก่อสร้าง พิมพ์เขียว ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้าง วางแผนการปิดงานลูกค้า จัดทำผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำวัน ฯลฯ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางเขน สายไหม
วันที่ 20 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมน (โครงสร้าง,สถาปัตย์)(ด่วน)
ควบคุมงานโครงสร้างหรือสถาปัตย์ ประมาณราคาได้ ดูงานผู้รับเหมาช่วงได้ แกไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางเขน สายไหม
วันที่ 19 พ.ค. 2553
        

สถาปนิกโครงการ
งานก่อสร้าง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท นันทาปุระ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ
เป็นงานก่อสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท นันทาปุระ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

วิศวกรสนาม
งานก่อสร้าง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท นันทาปุระ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เลขานุการโครงการ
งานก่อสร้างทำงานที่ออฟฟิค
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท นันทาปุระ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ
มีความสามารถในการวางแผนงาน ติดตามและสรุปผลงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์, จัดทำ Cost Control, Material List สามารถบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลาและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการสนาม
มีความสามารถในการวางแผนงาน, จัดการประชุม, บริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลา และคุณภาพของ งานก่อสร้างที่กำหนด และประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ได้เป็นอย่างดี
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรสนาม / สถาปนิก
บริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลา และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าช่างเทคนิค / ช่างเทคนิค / ช่างสำรวจ/งานโยธา, สถาปัตย์, สำรวจ, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล
มีความสามารถในการวางแผนงาน ติดตามและสรุปผลงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์, จัดทำ Cost Control, Material List สามารถบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลาและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

ช่างเขียนแบบ AUTO CAD
เขียนแบบ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
รับผิดชอบการดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของโครงการก่อสร้าง จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

วิศวกรสนาม / ช่างเทคนิค งานสถาปัตย์
ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้าง ด้านงานสถาปัตย์ พร้อมติดตามและเร่งรัดงานให้ได้ตามเป้าหมาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วน)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 15 พ.ค. 2553
        

Interior
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โตเกียว ดีเวลลอปเมนต์ คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ
บริหารจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง บริหารจัดการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง วางแผนควบคุมและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถจัดทำแผนงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 พ.ค. 2553
        

วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 พ.ค. 2553
        

มัณฑนากร
ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 พ.ค. 2553
        

พนักงานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างโครงการ (สาขานนทบุรี)
ปฏิบัติงานจัดหา สรรหาว่าจ้าง ผู้รับเหมาในการจัดทำโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำการเปรียบเทียบราคาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและความต้องการของผู้ใช้งานต้องมีราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตามวันและเวลาที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจียเม้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ(บริษัทในเครือ)
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างอาคาร -พิจารณาโครงการ -เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา -จัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้การปฏิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ -ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บางกอก ทอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางซื่อ
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมน(Foreman)(บริษัทในเครือ)
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บางกอก ทอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางซื่อ
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

วิศวกรประมาณราคา ด่วน!
ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทั้งแนวราบ และแนวสูง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
ดูแล ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมน(สถาปัตยกรรม และ/หรือโครงสร้าง)
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมนงานระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบ, ตรวจเช็คงานผู้รับเหมาช่วง, ตรวจเช็คปริมาณงานที่เสนอขอเบิกเจ้าของงานและที่ผู้รับเหมาขอเบิก
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ดูแลระบบความปลอดภัยใน Site งานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัย - แนะนำฝึกอบรมลูกจ้างให้มีความปลอดภัยได้ - จัดรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเสนอ ต่อนายจ้าง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

วิศวกรบริหารโครงการ (Owner)
- ดูแลและรับผิดชอบในการตรวจสอบงวดงานของแต่ละโครงการของผู้รับเหมาได้(ควบคุม ตรวจสอบ) - จัดทำงบประมาณโครงการ - มอบหมายงานให้ลูกน้องและติดตามงานที่มอบหมายจนจบ
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000-40,000
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ช่างประจำสโตร์
1.ดูแลระบบภายในอาคารทั้งหมด รวมถึงน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 2.ซ่อมงานระบบทุกระบบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

วิศวกร (Site Engineer) ประจำพหลโยธิน 14
-ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างที่หน่วยงาน -ควบคุม Foreman -จัดทำแผนงาน -จัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมนงานระบบ M&E (ประจำโครงการ พหลโยธิน 14)
-ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร -ประสานงานกับผู้ออกแบบ -ตรวจเช็คปริมาณ -ตรวจเช็ค Payment ผู้รับเหมาย่อย
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-18,000
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำโครงการ พหลโยธิน 14)
-ควบคุมเอกสารทั้งหมดของ Site -ทำรายงานต่างๆ -ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำรายงานการทำงานและ OT -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน 8,000 -12,000
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ช่างไฟฟ้า
คุมงานก่อสร้าง ,ประมาณราคา , ทำคอมพิวเตอร์ AUTO CAD ได้
อัตรา 2
เงินเดือน 6,500-9,000
บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ(ก่อสร้าง)
ประสานระหว่างบริษัทกับลูกค้าและผู้รับเหมา ออกวัดแบบหน้า SIDE งานก่อสร้าง ควบคุมดูแลงานก่อสร้างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

ช่างเทคนิค(ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา)
ทำงานด้านช่างต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ในเครือ
อัตรา 5
เงินเดือน 7,000 - 8,500
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีนบุรี คลองสามวา
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

วิศวกรงานระบบ
งานก่อสร้าง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมน(งานก่อสร้าง)
ควบคุมงานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,ดูแลและติดตามงานผู้รับเหมาและแรงงาน
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 - 20,000
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

วิศวกรโรงงาน ( ผลิตเสาเข็ม )
ดูแลและควบคุมงานผลิตเสาเข็ม ดูแลหน้างานสนาม ตอกเสาเข็ม และให้บริการปั้นจั่น
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000-30,000
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

พนักงานเขียนแบบ(งานก่อสร้าง) ประจำ siteงานในกรุงเทพฯ
เขียนแบบงานก่อสร้าง(งานโครงสร้างและสถาปัตย์) ประจำ site งานก่อสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน!
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่สโตร์(งานก่อสร้าง)
ไม่ระบุ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย)
ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ( บ้านเดี่ยว) ดูแลงานโครงสร้างและสถาปัตย์
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำประเทศจีน
-ตรวจชอบคุณภาพงาน -ควบคุมการผลิต -ติดต่อประสานงานก่อนส่งสินค้า -รายงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
-จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับหน้างานก่อนส่ง -ประสานงานระหว่างการขายและจัดส่งสินค้ากับทางโรงงาน -เตรียมเอกสารลูกค้าก่อนการจัดส่งสินค้า (เอกสารใบส่งสินค้า / ใบสั่งซื้อสินค้า) -จัดทำเรื่องขอเบิกและเตรียมอะไหล่สำหรับงานซ่อม / ติดตั้ง -รับเรื่องจากลูกค้าในการแจ้งซ่อม / ปัญหาต่าง ๆ -งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

ควบคุมงานก่อสร้าง
1.ดูแลและควบคุมโครงการก่อสร้าง 2.วางผังและแปลนก่อสร้าง 3.ถอดปริมาณวัสดุและสั่งซื้อ 4.Update แผนงาน 5.ทำงบประมาณการก่อสร้าง
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 28 เม.ย. 2553
        

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ดูแลและควบคุมสายงานการผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 28 เม.ย. 2553
        

วิศวกรโยธา
- สำรวจ - ประเมินราคา - วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเชีย ฟอร์จ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 เม.ย. 2553
        

วิศวกรประจำโรงงาน
เขียนแบบ ออกแบบแม่พิมพ์งาน สามารถใช้โปรแกรม หรือเครื่อง CNC
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเชีย ฟอร์จ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 เม.ย. 2553
        

พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (QS)
ถอดแบบและประมาณราคางานตกแต่งภายใน และงานก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนการผลิตตามที่ประมาณการ ทำรายการงานเพิ่ม - ลด
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000
บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 31 มี.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ (Engineer )
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และเสร็จงานตามกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000
บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 31 มี.ค. 2553
        

วิศวกรสนาม
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ
บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-25,000
บริษัท ทวีธา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

โฟร์แมน
ควบคุมงาน ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร ประสานงานโครงการ
อัตรา 3
เงินเดือน 10,000-15,000
บริษัท ทวีธา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

ทีมรับเหมางานก่ออิฐ-ฉาบปูน(บ้านเดี่ยว)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทวีธา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า อาคาร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

โฟร์แมน
• ควบคุมและปรับปรุงงานก่อสร้างโรงงาน / ฟาร์มสุกร / ฟาร์มไก่ ให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง หลักสี่
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

โฟร์แมนก่อสร้าง
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

Quality Control (ด่วนมาก)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

ผู้ช่วยพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำรายวัน)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , เคสs4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง ,สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-187-1362 แฟกส์ 02-187-1360 อีเมลล์ webmaster@clickjob.co.th
© Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน  

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน