สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
 
หางาน   สมัครงาน   งาน ฝากประวัติ งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

กิมหยงหาดใหญ่


หางานกิมหยงหาดใหญ่

สมัครงานกิมหยงหาดใหญ่


งานกิมหยงหาดใหญ่


โปรแกรมเมอร์ PHP + MySQL
เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 วิธีการรับสมัคร จะต้องทำการส่ง Portfolio หรือตัวอย่างเว็บไซต์ที่เคยทำ สามารถส่งมากับแบบฟอร์มการสมัครงานกับเว็บไซต์ หรือ ส่งมาที่อีเมล์ ploy@webcreation.co.th (ถ้าไม่ส่งมา จะไม่ได้รับการพิจารณา)
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000-25,000
บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 15 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT)ด่วน!!!
ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธีใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
อัตรา 200
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ - สโตร์ (ประจำหน้างาน)
1. ดูแลเอกสารธุรการประจำไซค์งาน 2. จัดเตรียมเอกสารภายในไซค์งาน 3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อสำนักงาน 5. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

โฟร์แมน
- ดูแลและควบคุมการการก่อสร้างของผู้รับเหมา - วิเคราะห์ สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ส่วนของหน้างาน - ติดต่อประสานกับผู้รับเหมา - เขียน Report ของงานที่ดูแลในแต่ละไซต์ - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่ไซต์งาน
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

วิศวกรประจำสำนักงาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนคุณภาพโครงการ - จัดทำ Payment โครงการ - จัดทำ Payment ผู้รับเหมา - จัดทำราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales Concrete
•มีใจรักงานขาย มีวินัยในการปฏิบัติงานคนเดียวในพื้นที่ๆ ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดขาย และกำไรของบริษัทฯ กับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ ภายใต้พื้นที่ๆ กำหนด •มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้ายอดขายที่บริษัทฯ มอบให้ •มีความเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า •เป็นคนเรียนรู้เร็ว และมีความสามารถในการประสานงานได้อย่างดี •มีทักษะการวางแผน การจัดการ การสื่อสาร การประสานงานที่ดี
อัตรา 2
เงินเดือน 40,000 +(รายได้รวม)
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Call center
- รับสายและตอบข้อสอบถามทางโทรศัพท์ - บันทึกการรับ - ตอบ ปัญหาทางโทรศัพท์ - ให้การบริการลูกค้าในการซื้อสิ้นค้า - สร้างความพอใจรวมถึงรักษาฐานลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ช่างสำรวจ (Surveyor) ( อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง )
1. รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ศึกษาแบบก่อสร้างและแบบ Shop Drawing เพื่อวางแผนและตรวจสอบการวางผังบริเวณและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 3. จัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการสำรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 4.ดำเนินการสำรวจขนาด ระดับและแนวดิ่ง แนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสามารถตรวจสอบผลที่ถูกต้องได้ 5. จัดทำข้อมูล วางผัง ให้แนวระดับ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถทวนสอบได้ 6. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาด ระยะ แนว และค่าระดับทุกขั้นตอนการก่อสร้างและหลังดำเนินการ โดยเทียบกับแผนและข้อกำหนด พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทฯและดูแลความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเคร่งครัด
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ระบบไอที
1. มีความรู้ทางด้าน Hardware & Software Standard และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอย่างดี 2. มีความรู้เรื่องระบบ Network, Lan, Exchange, Firewall , Windows 2003 Server และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 3. มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา Hardware & Software Standard ได้ 4.อื่นที่ได้รับมอบหมายทางด้าน IT
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

พนักงานจัดซื้อ
1. ทำการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 2. จัดทำ PR/PO 3. ตรวจสอบราคาสิ้นค้า 4. เปรียบเทีบราคา 5. จัดหา Suppliers 6. ควบคุมราคาซื้อ 7. วางแผนการจัดซื้อและจัดส่ง 8. อื่น ๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ผู้ช่วยกรรมการ
1.ดูแลภาพรวมการบริหารด้านบุคคล บัญชีและการเงิน พัฒนาธุรกิจ ระบบสารสนเทศ และสาขาให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ 2.ดูแลภาพรวมของคุณภาพงานของฝ่าย/แผนกต้นสังกัดให้มีมาตรฐาน 3.ดูแลภาพรวมงานด้านวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ 4.ดูแลภาพรวม และบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ รวมทั้งหน่วยงานด้านวางแผนพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร 5.ดูแลภาพรวม ควบคุม และบริหารจัดการงานด้านการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้มีความเรียบร้อย 6.จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว 7.จัดการรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการจากภายในและภายนอก รวมการเสนอแผนงาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงที่เหมาะสม 8.จัดทำงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 9.รายงาน KPI ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการเป็นรายเดือน 10.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นไปอย่างราบรื่น 11.ออกแบบและปรับปรุงระบบงานด้านต่างๆ ให้มีความรัดกุม ตรวจสอบได้ ประหยัดต้นทุนและการแข่งขันได้ 12.ให้ความรู้แก่บุคลากรรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในฝ่าย ให้มีความรู้รอบด้านและความสามารถเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา 13.รับผิดชอบในการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบทุกหน่วย รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้งานพัฒนาขึ้น 14.ประสานงานด้านการดูแลภาพรวม ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 15.มีส่วนร่วมในการคัดสรรบุคลากรสำหรับทำงานในหน่วยงานที่มีความสามารถและเหมาะสม
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการแผนกการเงิน
วิเคราะห์งบการเงิน การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงิน ต้นทุนการผลิต การบริหารเงินภายในบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Systems Engineer (Managed Services)
• Install, configure and maintain system services including equipment and devices • Supports administration of servers and server clusters • Knowledge of Computer Hardware, Operating Systems : Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008, Exchange Server and Network Infrastructure • Plans and supports computing infrastructure • Monitors system performance and implements performance tuning • Manage user accounts, permissions, email, anti-virus, anti-spam and etc.
อัตรา 10
เงินเดือน 20,000 - 35,000
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Telesale (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
• ขายสินค้าทางโทรศัพท์ ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เสนอขาย • ติดตามผลการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า • จัดทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย พร้อมทั้งประสานงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ข้อมูลสินค้าที่จำหน่าย www.metro-oa.com
อัตรา 10
เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales Executive
• Responsible to SELL performance in accounts • Introduce and present company’s solutions and services to customers • Be able to give advice to customers base on proposed solution • Propose, Negotiate and close SELL • Prepare sell report, account planning accordingly
อัตรา 5
เงินเดือน 15,000 - 30,000 + ค่าคอมมิชชั่น
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Accounting Officer
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า , เจ้าหนี้อื่น , เจ้าหนี้ต่างประเทศ ฯลฯ - บันทึกบัญชีประเภท RV , PV , JV จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน - จัดทำและนำส่งภาษี , บันทึกบัญชีลูกหนี้
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Application Developer (Programmer)
• Develop program with VB.net and c#.net program development • Works mostly independently within task guidelines established by management. • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี ลงโปรแกรม Express จัดทำภาษีประจำงวด จัดส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี ทำเช็คสั่งจ่าย คีย์รายการขายตามบิล ออกใบสั่งซื้อสินค้า จัดทำรายงานต่างๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

พนักงานขาย
มีประสบการณ์ด้านงานขายและแนะนำสินค้า เดินทางต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สวัสดิการ เงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าเป้า + ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอ + ค่าโทรศัพท์ + ประกันภัยกลุ่ม + เบี้ยเลี้ยง + ประกันสังคม
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ (สินค้าประเภทตกแต่งบ้าน งานปั้น ของที่ระลึก)
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
จัดทำงานเอกสารทั่วไปของสำนักงาน คีย์บิลขาย รับออเดอร์ จัดโปรไฟล์ลูกค้า เปิดบิล คีย์รับ-จ่ายสินค้า เช็คสต็อค จัดเก็บเอกสาร ประสานงานภายในต่างๆ ** ใช้โปรแกรม Express ได้ **
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales : ประจำกรุงเทพฯ
- สรรหาลูกค้ารายใหม่ - เสนอขายสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง - ให้บริการ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ****ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ********
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales : ประจำภาคตะวันตก (หัวหิน)
- สรรหาลูกค้ารายใหม่ - เสนอขายสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง - ให้บริการ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA สนาม
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหลังการขาย รวมถึงการตรวจเช็คสินค้า,การเก็บสินค้า, การนำสินค้าไปใช้ - การวางจำหน่ายฝึกอบรมพนักงานขาย รวมถึงลูกค้าในเรื่องมาตรฐานของสินค้าวิธีการเก็บรักษาและปรุงสุกสินค้าอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales Supervisor BKK
1. รับผิดชอบดูแล ผลักดันยอดขาย ร่วมกับพนักขายเขตการขาย ในการพัฒนา และ เพิ่มยอดขาย ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 2. ผลักดันทีมในการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ของบริษัทฯ 3. จัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์ทางการตลาด และรู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ซึ่งจะได้นำมา ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน (Weekly Report) 4. การ Forecast สินค้าในหมวดต่าง ๆ ให้กับทีมขาย ให้เพียงพอต่อการขายทั้งปี
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

วิศวกรไฟฟ้า ( เทพารักษ์ )
- ควบคุมดูแลไฟ้ฟ้าทั้งระบบ - ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม - PCL ออกแบบวงจร งานโครงการต่าง ๆ - ระบบ Utility , ระบบน้ำดี น้ำเสีย - รวมทั้งระบบเครื่องจักรกลโรงงาน โดยปฎิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมที่วางไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Sales Supervisor Key Account
ดูแลลูกค้า / กลุ่มลูกค้า Key Account , House Brand หรือ RETAIL
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต
ควบคุมกระบวนการ การผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Trade Marketing
1.สามารถวิเคราะห์สภาพการตลาด,วิเคราะยอดขาย ศึกษาความต้องการของลูกค้าและทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2.จัดทำกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย การสื่อสารทางการตลาด ( กิจกรรมและงานแสดงสินค้า ) 3.จัดทำสื่อ และสิ่งพิมพ์การสื่อสารการตลาดให้ได้ตามแผนงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

Product Suprevisor ( Trading )
1.วางแผน / จัดหา สินค้าซื้อมาขายไป ( Trading Product ) เพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ 2.วิเคราะห์ยอดขาย / ผลักดันสินค้าให้มีการขายในตลาดเป้าหมาย 3.รับผิดชอบดูแลและควบคุมในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ( บรรจุภัณฑ์,การจัดกลุ่มสินค้า ) 4.รับผิดชอบการพัฒนาสินค้าใหม่/ปรับปรุงสินค้าเดิม ในช่องทางต่างๆ 5.รับผิดชอบในการทำวิจัย/สำรวจตลาด ของผลิตภัณฑ์
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Surapon Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
บริษัทฯ เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้พิเศษ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านและของที่ระลึกทำจากเรซิ่น รับจากบริษัทฯ โดยตรง รายได้คิดตามเปอร์เซ็นต์ตามยอดขาย
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 12 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)
เขียนแบบงานระบบอาคารสูง (สุขาภิบาล)
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดุสิต
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (Service)
งานซ่อมบำรุง อาคารสูง งานระบบ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ BIM
เขียนแบบ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือ (พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม)
ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรที่สโตร์กลาง ดูแลรักษาเครื่องมือ ไปซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่หน่วยงานต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (ประสานงานพม่า)
ติดต่อประสานงานทั่วไป
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต
-ติดตั้งงานระบบอาคารสูง สุขาภิบาล, ปรับอากาศ -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดุสิต
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Engineer (Burmese Only)
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

วิศวกรสนามเครื่องกล (จบใหม่)
ติดตั้งงานระบบอาคารสูง สุขาภิบาล, ปรับอากาศ ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Senior Quantity Surveyor (Head Office)
- Contract Startup - PQS & Professional Team Liaison - Contractual - Measurements & Valuations - Subcontractors - Cost Control
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ตรวจสอบ และเสนอแนะพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำ, ฝึกสอน, อบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (หน่วยงาน เขตจตุจักร)
-รับ-ต่อโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน -ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน -รวบรวมและสรุปค่าแรงพนักงานรายวัน -สรุปการทำงานพนักงานรายเดือน เพื่อสรุป ขาด,ลา และมาสาย -จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆในหน่วยงาน -รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่ -ควบคุม Stock ย่อยๆ เครื่องใช้สำนักงาน และของใช้เบ็ดเตล็ด พร้อมสรุปการเบิกจ่าย -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร จตุจักร
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้าง (Draftman)
- จัดทำให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ Shop Drawing Asbuilt Drawing ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ เครื่องยนต์
- ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า/เครื่องกลในโรงงาน เช่นมอเตอร์ ตู้ควบคุม ฯลฯ ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - รวมถึงการดูแลรักษาเชิงป้องกันร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อัตรา ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างซ่อมรถ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่การตลาด (ดูแลลูกค้าจีน)
ดูแล ประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนขายตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รับผิดชอบลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานแก้ไขปัญหา/อุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับ Raw Meaterial ตามแผนการผลิต,ประสานกับหน่วยงานต่างๆและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ จัดทำป้ายชี้บ่งและสติกเกอร์ ตามแผนการผลิต,ประสานกับหน่วยงานต่างๆและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ Food Safety
ร่วมออกแบบ วางแผนและตรวจติดตาม, เฝ้าระวัง, วิเคราะห์กระบวนการผลิต พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety Management โดยเฉพาะ GMP, HACCP, ISO22000 หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ รวมทั้งมาตรฐานของลูกค้า การทำงานจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานหน้างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมความรู้แก่พนักงานให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมถึงงานดูแลงานควบคุม จัดการ ระบบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

วิศวกรเครื่องกล (ดูแลงานยานยนต์)
ร่วมกับหัวหน้าแผนกอู่ซ่อมรถในการวางแผนการซ่อมบำรุง, PM และคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้านให้กับรถชนิดต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ได้แก่ รถตัก, แบ็คโฮ, รถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ จำนวนรวมมากกว่า 100 คัน รวมทั้งงานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่นงานวางแผนสต๊อกอะหลั่ย, งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และงานฝึกอบรมพนักงานให้ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
สนับสนุนการบริหารงานและพัฒนาฝ่ายวิศวกรรม เพื่อให้เครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะสามารถผลิตสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ คุณภาพตามมาตรฐานและต้นทุนต่ำ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์,บัญชีด้านลูกหนี้,รายงานภาษีขาย,บันทึกบัญชี และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน,ตรวจสอบรายละเอียดก่อนบันทึกบัญชี,ตรวจนับสต๊อกสินค้าทุกเดือน/รายปี และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง
วางแผนและติดตามงานโหลดแป้ง ,สรุบรายงานการโหลดแป้ง ,วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงงานโหลดแป้ง ,วิเคราะห์ข้อมูลงานโหลดแป้งเพื่อรองรับการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้กับงานโหลดแป้ง ,รองรับการขยายงานโหลดที่เป็นมาตราฐานสู่ระดับสากล
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่เทคนิคแป้งด้านอุตสาหกรรม
ดูแลสนับสนุน ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในด้านการนำแป้งไปผลิตกระดาษ กาว สิ่งทอ หมึกพิมพ์ , เยี่ยมลูกค้าโรงงานกระดาษ กาวและสิ่งทอทั้งในและต่างประเทศ , ศึกษาคุณภาพแป้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกระดาษ กาว และสิ่งทอ เพื่อปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ Application นั้นๆ รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 อัตรา /ช่าง Food Safty 2 อัตรา
1.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 อัตรา หน้าที่ ทำงานซ่อมแซม เครื่องจักรที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมและปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษาที่เจ้าหน้าที่ PM วางแผนไว้เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างต่อเนื่อง 2.ช่าง Food Safty 2 อัตรา หน้าที่ ทำงานซ่อมแซม,ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับระบบ GMP,HACCP
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

โฟร์แมน ประจำไซต์งาน
- ตรวจงานประจำไซท์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) - ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานระหว่างวิศวกร สถาปนิกและทีมช่าง - บริษัทมีสวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัสเมื่อจบไซท์,เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
ซีทรูโฮม
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานการก่อสร้าง
1. ประสานงานแผนกต่างๆ 2. ติดต่อเรื่องงานขออนุญาต กับส่วนราชการต่างๆ 3. ประสานงานเรื่องการจัดส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน
อัตรา 2
เงินเดือน 11,000-16,000 บาท
ซีทรูโฮม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ขายและการตลาด
- ดูแลเรื่องการขายบ้าน จัดหาลูกค้า - ดูแลเรื่องการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000++ บ รวมค่าคอมมิชชั่น
ซีทรูโฮม
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ผู้รับเหมา
- รับเหมาโครงสร้าง,สถาปัตย์,ก่อฉาบ,โครงเหล็ก และสี
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
ซีทรูโฮม
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
- ตรวจงานประจำไซท์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) - ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานระหว่างวิศวกร สถาปนิกและทีมช่าง - ขับรถกระบะได้ มีใบขับขี่ - บริษัทมีสวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัสเมื่อจบไซท์,เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
อัตรา 2
เงินเดือน 21,000 บาท ขี้นไป
ซีทรูโฮม
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)
ควบคุมติดตั้งงานระบบอาคารสูง ตรวจสอบ จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec.
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดุสิต
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Civil Project Manager (หน่วยงานแยกบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)
ควบคุมและจัดการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Civil Project Manager (หน่วยงานโรงแรมโรงแรมแมริออทหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ควบคุมและจัดการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Civil Project Manager (หน่วยงานแยกท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี)
ควบคุมและจัดการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Civil Project Manager (หน่วยงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ควบคุมและจัดการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Senior Quantity Surveyor Civil
- Contract Startup - PQS & Professional Team Liaison - Contractual - Measurements & Valuations - Subcontractors - Cost Control
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

Quantity Surveyor Civil (หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง จังหวัดนนทบุรี)
- Contract Startup - PQS & Professional Team Liaison - Contractual - Measurements & Valuations - Subcontractors - Cost Control
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 11 ก.ย. 2557
        

ช่างเทคนิค_งาน HelpDesk Network (SCS)
- ทำหน้าที่ในการเป็นทีมเทคนิครับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้กับลูกค้า และแจ้งรายงานต่อหน่วยงานซ่อมเข้าทำการซ่อมงานให้ลูกค้า - ประจำที่อาคารซอฟแวร์ปาร์ค - งานเข้าเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันในทีม 24 ชั่วโมง - เป็นงานบริการหลังการขายในหลายโครงการ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต , ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า
อัตรา 2
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์ และ มีค่าเข้างานกะ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ประจำโรงงานรังสิต)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อัตรา 1
เงินเดือน 15,500 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

วิศวกรไฟฟ้า(ESTIMATE)
ควบคุมงานก่อสร้าง, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ประมาณการรายการวัสดุ
อัตรา 5
เงินเดือน 20,000 - 30,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Electrical Engineer
จัดทำเอกสาร BOQ ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิค และเทียบคุณสมบัติกับ TOR,Site Servey ในกระบวนการประมูลสถานีไฟฟ้า
อัตรา 3
เงินเดือน 18,000-30,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Senior Internal Audit (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
ตรวจสอบภายใน และจัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
อัตรา 5
เงินเดือน 20,000-30,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Sr.Network Engineer (SCS) อัตรา
-ดูแลรับผิดชอบและวางแผนการทำงานของทีม Support เพื่อรองรับงานของแผนก Network Operation -ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Network และ Application รวมถึงงาน PM Service ที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง *ปฎิบัติงานที่ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์ตรง
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Senior Draftsman / Draftsman
- ถอดแบบเพื่อประมาณราคาได้ - จัดการแบบ Shop Drawing ให้ทันต่อการใช้งานได้ - ใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี - เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Auto CAD
อัตรา 5
เงินเดือน 20,000-30,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Service Dask / Help Dask
ให้บริการแก้ไขปัญหา Computer ให้ User เบื้องต้นทางโทรศัพท์
อัตรา 3
เงินเดือน 15,000-20,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
งานเลขานุการ
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-25,000
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)
1. งานด้านบัญชีต่าง ๆ 2. งานปิดงบบัญชี 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายขายบ้านและคอนโด
ดูแลบริหารงานขายและสินเชื่อบ้านและคอนโดทั้งระบบ
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด
- บริหารงานและวางแผนด้านการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายบริษัทฯ - สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ,นำเสนอผลการดำเนินงาน - ศึกษาสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับกลยุทธ์
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการโครงการ
1. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 2. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 3. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารโครงการก่อสร้าง
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

สถาปนิก
1. ออกแบบอาคารประเภทคอนโด, บ้านเดี่ยว, Townhome 2. ประสานงานในเรื่องของการออกแบบ, งานราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถวางผังอาคาร, หมู่บ้านจัดสรร 4. ออกแบบเพื่อนำเสนอ ทำแบบ Present 5. เขียนแบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้าง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง ประจำศาลายา, เสรีไทย, ติวานนท์, บางแค
1. ทำงานด้านเอกสารธุรการในโครงการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างผู้รับเหมา,การตรวจงวด เบิกงวดงาน,จัดทำ Payment ผู้รับเหมา 3. ทำงานด้านธุรการเอกสาร งานจัดซื้อ งานสโตร์ 4. ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานใหญ่
อัตรา 6
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการอาคาร ( ประจำ พระราม 2 )
1.บริหารและดูแลอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายของนิติบุคคล 2.ดูแลบริษัทฯ คู่สัญญาในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านความสะอาด 3.ดูแลงานซ่อมแซม ปรับปรุง ทรัพย์ส่วนกลางและผู้พักอาศัย 4.ดูแลควบคุมงานภายในอาคารชุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5.ดูแลควบคุมสัญญาบริการ และประสานงานต่าง ๆ 6.ดูแลและให้บริการผู้พักอาศัยภายใต้ระเบียบกำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์/Survey)
1. ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียน ทั้งระบบ 2. รับผิดชอบ วางแผน และประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และควบคุมให้เสร็จทันตามแผนงานที่กำหนด 4. สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Account Executive / Coporate Sale (EDT)
Account Executive -วางแผนการขายโครงการ, พัฒนาบริการและดูแลลูกค้ารายใหญ่ของ EDT -รับผิดชอบยอดขายพื้นที่โฆษณา, หาสปอนเซอร์เพื่อร่วมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และรายงาน TV Coporate Sale (EDT) -หา partner, ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอโครงการเพื่อทำร่วมกับ EDT
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Marketing Officer (i-club) / Marketing Executive
ลักษณะงาน Marketing Officer (i-club) - วางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้า i-club - ปรับปรุงฐานข้อมูล สมาชิก i-club - จัดกิจกรรฒพิเศษสำหรับสมาชิก - วางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานกิจกรรมการตลาดกับ Partner เพื่อขยายฐานลูกค้า ลักษณะงานMarketing Executive - ติดต่อประสานงานกับ Partner และ Dealer ในการเพิ่มยอดขาย - เพิ่ม Visibility Brand i-Mobile - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

Project Engineer (SCS)
*ทำหน้าที่ในการเป็นทีมวิศวกรงานโครงการต่างๆ เช่นระบบสือสาร โทรคมนาคม ,ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติAMR ฯลฯ *บริหารงานและประสานงานโครงการ กับศูนย์บริการทั่วประเทศ และกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *ปฎิบัติงานที่ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค *ออกทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์ตรง
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.ติดตามเอกสารส่วนตัวของลูกค้า เพื่อการขอยื่นสินเชื่อ และการบันทึกเข้าระบบ RMS 2.นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3.จัดเตรียมใบมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 4.จัดเตรียมเอกสารส่งธนาคารเพื่อทำการประเมินโครงการต่างๆ 5.ประสานงานกับลูกค้า แจ้งขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ lรุปค่าใช้จ่าย ณ วัน โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า 6.จัดเตรียมเอกสารชุดโอนฯส่งให้ฝ่ายนิติกรรม
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Retail & Leasing)
ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ Retail และการบริหารพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เลขานุการผู้บริหาร
1. ดูแลงานด้านเลขานุการทั้งระบบ 2. จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร 3. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ของผู้บริหาร 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์
1. ชำนาญด้านการวาง Graphic, Artwork 2. ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ 3. ทำโปรแกรม Printing Cillustrater, Photoshop, Indesign/flash 4. มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์ 5. มีความรู้ด้านจัดกิจกรรม Event ห้างสรรพสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า
1. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การค้า 2. ให้บริการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

หัวหน้างาน Interior
1. ดูแลงานออกแบบตกแต่งภายในห้อง/บ้านตัวอย่าง ของแต่ละโครงการ 2. ดูแลงาน Spec ที่เกี่ยวข้องกับ Interior ของอาคาร 3. ประสานงานตกแต่งภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโยโลยีสารสนเทศ
1. วางแผนการพัฒนาระบบSAP ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย 2. กำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของระบบที่รองรับการใช้งานขององค์กร 3. ตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพระบบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 4. ปรับปรุงระบบการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย ถูกต้องและรวดเร็ว 5. ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน จัดหาหรือจัดทำ คู่มือ วิธีการ รวมถึง สอนการใช้งานระบบให้พนักงานเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลอาวุโส (Senior Compliance Officer)
1. ดูแลงานด้านเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 2. มีความรู้เรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสนามกอล์ฟ (ปฎิบัติงานที่ พัทยา ต.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี) ด่วนมาก
1. ควบคุมดูแลและวางแผนการบริหารงานทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สนามกอล์ฟ 2. ควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม และออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 3. ติดต่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นกับทางสนามไดร์ฟกอล์ฟต่าง ๆ 4. ควบคุมดูแล สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาต่าง ๆ 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่การตลาดสนามกอล์ฟ (ประจำพัทยา)
1. จัดกิจกรรมการตลาด 2. จัดบู๊ท และ Event 3. จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ 4. ติดตั้งและสำรวจป้ายคู่แข่ง 5. งานอืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด
1. บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด 2. สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ 3. สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้ 4. สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย
1. ดูแลงานธุรการ,การจัดเก็บเอกสารธุรการ 2. การประสานงานระหว่างโครงการและสำนักงานใหญ่ 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
1.กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2.บริหารจัดการคู่ค้า Supplier อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาคู่ค้ารายใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท 3.วิเคราะห์และติดตามสินค้าในท้องตลาด และคู่แข่งขัน เพื่อนำมาวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4.บริหารจัดการระบบ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพสินค้า เวลาในการส่งมอบและเงื่อนไขการชำระเงิน 5.บริหารพัฒนาทีมงานจัดซื้อ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน, นิติบุคคล, ทั่วไป
-งานบัญชีทั่วไป -งานบัญชีต้นทุน -งานบัญชีนิติบุคคล -หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่การเงินนิติบุคคล
1. ดูแลบริหารจัดการด้านการเงินของนิติบุคคล 2. ประสานงานและติดต่อธนาคารต่าง ๆ ตามธุรกรรมของนิติบุคคล 3. สามารถให้ข้อมูลคงเหลือทางด้านการเงิน เมื่อมีผู้ร้องขอ 4. ดูแลการเงินของนิติบุคคลให้อยู่ในสภาพคล่อง และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 5. งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ก.ย. 2557
        เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , เคสs4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง ,สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-187-1362 แฟกส์ 02-187-1360 อีเมลล์ webmaster@clickjob.co.th
© Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน  

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน